acı kavun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ebucehil karpuzu. "(Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı ka-vun