acı ceviz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle Kuzey Amerika'da yetişen, güzel görünüşlü bir tür ceviz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı ce-viz