acı balık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-10 santimetre uzunluğunda bir balık, gördek "(Rhodeus amarus)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-cı ba-lık