ne demek?

Geniş ve dar gözlü olmak üzere iki türü bulunan bir balık ağı türü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Kökeni;

"Rumca"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ab-lat-ya

Köken (Etimoloji) bilgisi: