abadi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça ābādī


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ba-di