ne demek?

► abadi kâğıt

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Farsça ābādį"

İlişkili birleşik kelimeler;

"abadi kâğıt"

Hecelenişi / Hecelemesi;

aba-di

Köken (Etimoloji) bilgisi: