aşım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi

İlişkili birleşik kelimeler; "süre aşımı" "zaman aşımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şım