ne demek?

üzerinde çok konuşulmak

Kullanımı;

"Fakat bütün memleketin ağzında çalkalanan bu evlerin anha minha 5000 liradan fazlaya çıkmayacağı..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağ-zın-da çal-ka-lan-mak