ağaç parkı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek olabilecek çeşitli ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan, arboretum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğaç par-kı