ağır vasıta ehliyeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır vasıta sürücülerine verilen aracı kullanma belgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır va-sı-ta eh-li-ye-ti