ne demek?

İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı-sal uzak-lık