ne demek?

Herhangi bir kurum, kuruluş, mağaza vb.nin açılması sırasında yapılan konuşma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı-lış ko-nuş-ma-sı