ne demek?

Siyasette açık, şeffaf olma; glasnost

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ama şimdi, soğuk savaş sonrası Amerikan büyük stratejisinin gerisindeki bu açıklık politikası, 11 Eylül saldırılarını kolaylaştıran bir işlev görmüştü."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-lık po-li-ti-ka-sı