ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim fizik

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-lı-köl-çer