ne demek?

Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri; çıplak tohumlular

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimiÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık to-hum-lu-lar