ne demek?

Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Kullanımı;

"Açık krediler kredi müşterisinin sadece kredi değerliliğine güvenilerek, herhangi bir teminat alınmadan açılan kredilerdir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık kre-di