ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim geometri

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı öl-çüm