Germanistik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cermen dillerini konu olan bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Almanca Germanistik


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ger-ma-nis-tik