Finike portakalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fenike ve yöresinde yetiştirilen sulu ve kokulu bir tür portakal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Fi-ni-ke por-ta-ka-lı