Ebussuut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Çok kapalı giyinen kız veya kadın` anlamındaki Ebussuut Efendi'nin gelini gibi ve `eskiye çok bağlı, tutucu` anlamındaki Ebussuut Efendi'nin torunu deyimlerinde geçen bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
E-bus-su-ut