ne demek?

Allah tarafından insanların canını almakla görevlendirilen melek; alıcı, can alıcı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim din bilimiÖzel

Kökeni;

"Arapça ʿazrāʾīl"

Kullanımı;

"Azrail ala canını, unuttura her sanını / Kara toprağa tenini kararlar bir eyyam gelir"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Az-ra-il

Köken (Etimoloji) bilgisi: