Azrail ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazrāʾīl


Hecelenişi / Hecelemesi;
Az-ra-il