Arabist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca arabiste


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-ra-bist