ne demek?

► açık mutfak

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kimi yerlerde eski dönemin küçük mutfak duvarları yıkılarak salonla birleştirilmekte ve Amerikan mutfak denilen salonla mutfağın iç içe olduğu mekânlar yaratılmaktadır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-kan mut-fak