Amerikan bar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Lokanta, otel veya evlerde içki içmek için ayrılmış köşe, bar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-me-ri-kan bar