ne demek?

Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, memeli, küçük bir kürk hayvanı (Eriomys chincilla)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ame-ri-ka tav-şa-nı