Amerika tavşanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, memeli, küçük bir kürk hayvanı "(Eriomys chincilla)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-me-ri-ka tav-şa-nı