ne demek?

Altayistik ile uğraşan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Fransızca altaïste"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-ta-yi-st

Köken (Etimoloji) bilgisi: