ne demek?

iyi bir şey ele geçirenlere memnunluk bildirmek için söylenen bir söz

Tipi / Türü;

şaka yollu

Kullanımı;

"Allah versin, bugünlerde işler pek yolunda görünüyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Al-lah ver-sin

dilenciyi savmak için söylenen bir söz