Afrika domuzu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift parmaklılardan, kalın derili, Afrika'da yaşayan ve yaban domuzuna benzeyen bir hayvan "(Phacochoerus aethiopicus)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Af-ri-ka do-mu-zu