Aşil tendonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baldırın arka bölümündeki kas grubunu topuk kemiğine bağlayan ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan uzun kiriş, Aşil kirişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-şil ten-do-nu