ne demek?

Çomaklamak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"… o pırtılar içindeki figürana da çomağıyla yerdekileri nasıl çomaklaması gerektiğini gösteriyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-mak-la-ma