çocuk edebiyatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukların hayatı kavramasına yardımcı olacak, hayal gücünü geliştirici, okuma sevgisini aşılayan, eğitici bir edebiyat türü, çocuk yazını

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-cuk e-de-bi-ya-tı