çobansız koyunu kurt kapar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ço-ban-sız ko-yu-nu kurt ka-par