ne demek?

Çoğaltmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ayrıntıları çoğaltış kimi zaman kişi ilişkilerini yüzeyleştirip öykülerin dağılmalarına yol açıyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ço-ğal-tış