çiziktirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiziktirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiziktirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-zik-ti-re-bil-mek