çizginmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin etrafında dönüp durmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tereddüt etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çiz-gin-mek