çiriş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça sirīş

İlişkili birleşik kelimeler; "çiriş otu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-riş