çiçek soğanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Lale vb. çiçeklerin ekim zamanı köklerinde oluşan soğan biçimindeki yumru filiz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek so-ğa-nı