çiçek çocukları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağdaş toplumu eleştiren, özgürlük hareketlerini destekleyen, kendine özgü düşüncelerini sergileyen gençlik kesimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek ço-cuk-la-rı