ne demek?

Etrafı çevrilmiş, çevresi kuşatılmış olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bizim lokantanın üzeri, yanları, karşısı büyük büyük apartmanlarla çevriliydi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çev-ri-li


Bir tarafa çevrilmiş, döndürülmüş olan