çevre temizlik vergisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ve katı atık toplama hizmetinden yararlanan konut ve iş yeri sahiplerinden alınan vergi, çöp vergisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-re te-miz-lik ver-gi-si