çetin ceviz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırılıp ayıklanması güç olan, sert kabuklu ceviz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yola getirilmesi güç olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılması zor olan iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-tin ce-viz