çelik kasa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıymetli eşyayı ve parayı saklamak için çelikten yapılan kasa

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-lik ka-sa