çekinik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan "(soya çekim nitelikleri)", resesif

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,biyoloji"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekingen

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekingen bir biçimde


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-ki-nik