çekilme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekilmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü; "jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kil-me