çedik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mesh üzerine giyilen sarı pabuç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Terlik


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-dik