çayır tavuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orman tavuğugillerden, sırtı beyaz çizgili siyah ve esmer, karnı siyah bir kuş "(Tympanuchus cupido)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-yır ta-vu-ğu