çatı arası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tavan arası. "(bir yapının tavanı ile çatısı arasında kalan bölüm, tavan aralığı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tı a-ra-sı