çakşır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Paça bölümü diz üstünde veya diz altında kalan bir tür erkek şalvarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy


Hecelenişi / Hecelemesi;
çak-şır