çakıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakışma işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İçki içip keyfetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Porte üzerindeki notalara söz ögesinin bölümlerini yerleştirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-kış-tır-mak