ne demek?

Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek (Scolopendra)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Kullanımı;

"... ama sonunda da mavi kelebekler onun üstünü örtmüşler, onun ölüsünü köpeklere, akbabalara, yılanlara çıyanlara yedirmemişlerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çı-yan

► hain

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"Damadım için söylüyorsan sen de bilirsin ki ne akreptir ne de çıyan."