çıyan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek "(Scolopendra)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hain

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "çıyan gözlü" "kara çıyan" "sarı çıyan" "yılan çıyan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çı-yan