çıkrıkçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkrık yapıp satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Elyaf fitillerini incelterek iplik veya elyaf yünü durumuna getiren ve boş makaralara saran bir makine


Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-rık-çı